Trang chủ

Liên hệ

Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH

Công ty cổ phần Visnam là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp CNTT, chữ ký số, xác thực điện tử, sản phẩm phần mềm doanh nghiệp và dịch vụ doanh nghiệp; các giải pháp phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử, ứng dụng trong cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ/Ban/Ngành và tỉnh/thành phố tại Việt Nam. Phần mềm giao dịch bảo hiểm điện tử VIN-BHXH đã được Bảo hiễm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 200121/HĐ-BHXH-VISNAM với Công ty cổ phần thương mại Visnam về việc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021.
Hội sở Đà Nẵng
Số 33 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tổng đài hỗ trợ: 1900 6134
Văn phòng Miền Nam
11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tổng đài hỗ trợ: 1900 6134
G