Trang chủ Tin tức Chính sách mới cần lưu ý về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, công chức viên chức có hiệu lực từ tháng 8/2022

Chính sách mới cần lưu ý về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, công chức viên chức có hiệu lực từ tháng 8/2022

Từ 15/8/2022 cán bộ viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn 05 năm hay hướng dẫn bỏ chứng chỉ ngoại ngữ … là những chính sách mới cần lưu ý mà người lao động cũng như người sử dụng lao động cần quan tâm từ tháng 8/2022

Cán bộ viên chức có thể được nghỉ hưu muộn hơn tối đa 5 năm

Mới đây, ngày 02/8/2022, Chính phủ có ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm thông tin chi tiết: Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo đó, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chỉnh phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Đối tượng áp dụng được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức được áp dụng với 04 nhóm:

 1. Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư;

 2. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

 3. Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

 4. Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức nếu đáp ứng:

 • Đơn vị có nhu cầu;

 • Có đủ sức khỏe;

 • Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Chính sách mới cần lưu ý về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, công chức viên chức có hiệu lực từ tháng 8/2022
Khá nhiều quy định mới về chính sách tiền lương, tuổi nghỉ hưu của công chức viên chức sẽ được áp dụng kể từ tháng 8/2022

Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác với viên chức nghỉ hưu muộn

Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức. Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 3 tháng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.   

Xem thêm thông tin chi tiết: Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Mới đây, Chính phủ có ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Xem thêm thông tin chi tiết: Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT  xếp lương đối với viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin 

Theo đó, chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin sẽ bao gồm:

 • Công nghệ thông tin hạng I: Ap dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

 • Công nghệ thông tin hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

 • Công nghệ thông tin hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

 • Công nghệ thông tin hạng IV: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06

Chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành An toàn thông tin áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

 • An toàn thông tin hạng I: Ap dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

 • An toàn thông tin hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

 • An toàn thông tin hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

 • An toàn thông tin  hạng IV: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.   

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ đối với cán bộ chuyên ngành hành chính, văn thư

Theo quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ có quy định chỉ yêu cầu cán bộ chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ. Quy định này đã thay thế quy định về chứng chỉ ngoại ngữ tại Thông tư 01/2021/TT-BNV.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.   

 Bài viết vừa rồi là những thông tin mới nhất về Chính sách mới cần lưu ý về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, công chức viên chức có hiệu lực từ tháng 8/2022. Hãy tiếp tục theo dõi VIN-BHXH để cập nhật nhanh chóng các thông tin bổ ích về BHXH nhé!

A picture containing calendar

Description automatically generated

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt phần mềm Kê khai BHXH điện tử VIN-BHXH  hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tin liên quan

Đề xuất hoán đổi để nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp 30/4

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 bù sang dịp khác để kỳ lễ kéo dài 5 ngày, từ 27/4 đến hết 1/5.

Ưu đãi 06 tháng sử dụng miễn phí VIN-BHXH và 200 số hóa đơn khi mua CKS cho các doanh nghiệp thành lập mới tại Tp. Hồ Chí Minh

Ưu đãi 06 tháng sử dụng miễn phí VIN-BHXH và 200 số hóa đơn khi mua CKS cho các doanh nghiệp thành lập mới tại Tp. Hồ Chí Minh